Lidmaatschap

Lidmaatschap

  • De leden betalen een jaarlijkse contributie. Leden die nieuw toetreden, betalen tevens een entreegeld. Deze bedragen worden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Het entreegeld is eenmalig.
  • Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering vindt de inning plaats in de maand maart van het contributiejaar.
  • Voor het seizoen 2024 gelden de volgende contributies:

Volwassenen

215,00

Junioren

50,00

Senioren 75+

75,00

Mini-junioren*

35,00

Studenten

50,00

Ambassadeurs

35,00

Gezinslidmaatschap

500,00

Entreegeld

25,00

Maak kennis met tennis, junioren

99,00

Senioren Proeflidmaatschap

107,50

* Mini-junioren zijn de jongste junioren (t/m het jaar waarin het kind 8 jaar wordt)

** 8 tennislessen van een uur, inclusief Babobal tennisracket

*** Senioren proeflidmaatschap van een jaar voor senioren die niet eerder lid zijn geweest. 

Bij toetreding als lid vóór 1 juli is voor dat jaar volledige contributie inclusief entreegeld verschuldigd. Betaling dient in de eerste maand van het lidmaatschap te geschieden.

Bij toetreding als lid na 1 juli is over dat jaar 50% van de contributie inclusief volledig entreegeld verschuldigd. Betaling dient in de eerste maand van het lidmaatschap te geschieden.

Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende een lopend verenigingsjaar vindt geen kwijtschelding of restitutie van contributie plaats. 

Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd en kunnen wel kiezen voor een vrijwillige bijdrage.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het kalenderjaar via de website (met het aanmeld formulier dat u aantreft onder menu Lidmaatschap > opzeggen), anders is men een volledig jaar contributie verschuldigd.  

Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende een lopend verenigingsjaar vindt geen kwijtschelding of restitutie van contributie plaats. 

Introduceren

Ieder lid kan potentiele leden een maand lang kosteloos introduceren om kennis te maken met TV Woburn. 

Aanmelding

Kan met het aanmeld formulier dat u vind onder menu Lidmaatschap  Aanmelden